JADWAL SEMINAR SIDANG

NO SEMINAR PERIODE JADWAL
1 SEMINAR I     – GASAL 2017/2018 DOWNLOAD
2 SEMINAR II    – GASAL 2017/2018 DOWNLOAD
3

4

5

6

7

8

SEMINAR

SEMINAR

SEMINAR

SEMINAR

SEMINAR

SEMINAR

III   – GASAL 2017/2018

IV   – GASAL 2017/2018

V    – GASAL 2017/2018

VI   – GASAL 2017/2018

VII  – GASAL 2017/2018

VIII – GASAL 2017/2018

DOWNLOAD

DOWNLOAD

DOWNLOAD

DOWNLOAD

DOWNLOAD

DOWNLOAD

NO SIDANG PERIODE JADWAL
3 SIDANG I    – GASAL 2017/2018 PENDAFTARAN
4 SIDANG II   – GASAL 2017/2018 PENDAFTARAN
5 SIDANG III  – GASAL 2017/2018 PENDAFTARAN