JADWAL SEMINAR SIDANG

NO SEMINAR PERIODE JADWAL
1 SEMINAR I    – GASAL 2017/2018 DOWNLOAD
2 SEMINAR II   – GASAL 2017/2018 DOWNLOAD
3

4

SEMINAR

SEMINAR

III  – GASAL 2017/2018

IV – GASAL 2017/2018

DOWNLOAD

PENDAFTARAN

NO SIDANG PERIODE JADWAL
3 SIDANG I    – GASAL 2017/2018 PENDAFTARAN
4 SIDANG II   – GASAL 2017/2018 PENDAFTARAN
5 SIDANG III  – GASAL 2017/2018 PENDAFTARAN